Tranh cá chép hoa mai dát vàng 24k (30x30cm)

3,500,000