Tranh cá chép hoa mai dát vàng 24k (30x30cm)

4,000,000  3,500,000