Tượng chim công và hoa mẫu đơn dát vàng (17x29x34cm) – Mẫu 6

9,500,000