Tranh đôi chim Phượng hoàng dát vàng (42x81cm)

20,000,000