Tranh đôi chim công dát vàng (40x65cm)

20,000,000  16,000,000