Tranh Chùa Một Cột 26x30cm – Biểu tượng văn hóa Việt Nam

5,000,000